PRIVACYVERKLARING

Texas Photodesign - Texas van Egmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.texasphotodesign.nl
Abeelstraat 14, Breda
info@texasphotodesign.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Texas Photodesign verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

Na aanmelding voor de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
Na aanschaf van een dienst:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Indien nodig; geboortedata
Na bezoek op de website via Google Analytics:
- Anonieme gegevens over jouw activiteiten op de website
- Anonieme gegevens over internetbrowser en apparaat type
Cookies, of vergelijkbare technieken op de website:
Texas Photodesign gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De cookies worden gebruikt met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden voor jouw gebruiksgemak. Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Texas Photodesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Texas Photodesign analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de site te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Texas Photodesign verwerkt ook persoonsgegevens waar zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Texas Photodesign neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Texas Photodesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens worden gehanteerd:
Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je gegevens verwijderd uit het bestand.
Zolang je een dienst afneemt:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

Delen van persoonsgegevens met derden
Texas Photodesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Texas Photodesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboortedata, rekeningnummers, e-mailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotosessie toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij Texas Photodesign een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@texasphotodesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Texas Photodesign jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Texas Photodesign reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Texas Photodesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@texasphotodesign.nl.